Oportunități pentru investitori

  • Valorificarea zăcămintelor de cărbune din zona satelor Zimbor şi Dolu,
  • Valorificarea zăcămintelor de argilă existente pe raza comunei,
  • Valorificarea zonei turistice din zona Văii Sincraiului,
  • Valorificarea vestigiilor istorice din zona Capusului a Castrului roman "Optattiana",
  • Valorificarea nisipurilor şi a pietrişului existent în Valea Almaşului,
Înapoi