Economia

Economia

Potenţialul economic al comunei Zimbor este predominant agricol, locuitorii se ocupă de cultivarea pământului şi creşterea animalelor.

Activități specifice zonei: agricultură, creşterea animalelor, exploatarea şi prelucrarea lemnului, comerţ, prestări servicii.

 

 

 

Agricultura

Condiţiile geografice şi climaterice deosebit de favorabile ale zonei au determinat locuitorii să practice o serie de activităţi predominant agricole cum ar fi: cultivarea plantelor şi creşterea animalelor.

CATEGORII DE TERENURI SUPRAFAŢA HA 
Arabil  1783 
Păşuni  1913 
Fâneţe  776 
Vii 
Livezi  101
TOTAL AGRICOL  4578 
Pădure  2592 
Ape 49 
Drumuri  120 
Curţi şi clădiri  103 
Nepoductiv  38 
TOTAL NEAGRICOL  2902 
Suprafaţa totală  7480 
  
Din suprafaţa totală de 7480 ha, 332 este intravilan și 7148 extravilan.

 

Producţia vegetală

În ceea ce priveşte structura culturilor se manifestă o specializare pentru: grâu, porumb, secară, orzoaică, floarea soarelui.

 

Pomicultură, viticultură şi legumicultură

La nivelul localităţii Zimbor, legumicultura se practică la nivelul gospodăriilor.
Clima permite cultivarea legumelor, însă este nevoie de investiţii în sisteme de irigaţii. Pe lângă acestea se doreşte realizarea de investiţii în tehnologie modernă de cultivare, solarii, centre de colectare şi prelucrare a produselor.
În comuna Zimbor livezile se întind pe o suprafaţă de 101 ha. Pentru rentabilizarea muncii în sectorul pomicol sunt necesare investiţii în dotarea cu tehnologie modernă de lucru.
Suprafaţa cultivată cu viţă de vie hibridă este de 5 ha.

 

Zootehnia

Creşterea animalelor se practică la nivelul gospodăriilor individuale.

Efectivul de animale se prezintă astfel:

CATEGORIA NUMĂR 
Păsări  7257
Bovine  115 
Caprine  230 
Ovine  2100 
Porcine  408 
Cabaline  95 
Familii de albine  410 
Iepuri de casă  310 

 

Pentru a se ajunge la un standard european de dezvoltare, la nivelul comunei Zimbor se doreşte înfiinţarea unor complexe agrozootehnice, puncte de colectare şi prelucrare a produselor animaliere.


Silvicultura

Pădurile asigură producţia de plante medicinale, fructe de pădure şi ciuperci. Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră a comunei Zimbor este de 2592 ha, reprezentand 34.65% din suprafaţa totală a comunei.

Înapoi