Cultură și învățământ

Învăţământ

În comuna Zimbor funcţionează instituţii educaţionale preşcolare, primare şi gimnaziale.
Învăţământul preşcolar se desfăşoară în 2 grădiniţe, iar învăţământul şcolar se desfăşoară în două şcoli.

 

Cultură, culte şi artă

Pe raza localităţii îşi desfăşoară activitatea cinci cămine culturale şi 11 biserici.

Obiective cultural istorice cuprinse pe lista Patrimoniului Naţional Cultural:

  • Biserica din lemn "Adormirea Maicii Domnului" din Zimbor construită de comunitatea ortodoxă în anul 1517,
  • Biserica reformată din satul Zimbor construită din piatră în anul 1425,
  • Castelul "Sombory" din satul Zimbor, construit din piatră şi cărămidă în anul 1892,
  • Monumentul Eroilor din parcul din centrul satului Zimbor, construit din beton cu marmură în anul 1999,
  • Vestigiile castelului roman "Optattiana" din locul numit "Gura Capusului" la 400 m de intersecţia DE 81 Cluj - Zalău cu DN 1 G Huedin - Jibou.

Galerie Foto

Înapoi